School District of Milton - Milton, WI - Harmony Lunch Menu https://www.milton.k12.wi.us/pro/events_rss.cfm?detailid=393820 School District of Milton - Milton, WI - Harmony Lunch Menu en-us Sloppy Joe on a WG Bun - October 19, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591738&memberid=716 Fri, 19 Oct 2018 NIS2 Big Daddy's Pizza - October 19, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591739&memberid=716 Fri, 19 Oct 2018 Cheeseburger on a WG Bun - October 22, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591734&memberid=716 Mon, 22 Oct 2018 NIS2 Big Daddy's Pizza - October 22, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591735&memberid=716 Mon, 22 Oct 2018 NIS2 Grab 'n Go - October 23, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591725&memberid=716 Tue, 23 Oct 2018 HAPPY BIRTHDAY! - October 23, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591736&memberid=716 Tue, 23 Oct 2018 Hot Dog on a WG Bun - October 23, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591737&memberid=716 Tue, 23 Oct 2018 NIS2 Big Daddy's Pizza - October 24, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591723&memberid=716 Wed, 24 Oct 2018 Big Daddy's Pizza - October 24, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591726&memberid=716 Wed, 24 Oct 2018 EARLY RELEASE - October 25, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591724&memberid=716 Thu, 25 Oct 2018 NO SCHOOL! - October 26, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591733&memberid=716 Fri, 26 Oct 2018 NIS2 Big Daddy's Pizza - October 29, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591731&memberid=716 Mon, 29 Oct 2018 Popcorn Chicken - October 29, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591732&memberid=716 Mon, 29 Oct 2018 NIS2 Grab 'n Go - October 30, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591729&memberid=716 Tue, 30 Oct 2018 Macaroni & Cheese - October 30, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591730&memberid=716 Tue, 30 Oct 2018 NIS2 Big Daddy's - October 31, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591727&memberid=716 Wed, 31 Oct 2018 Cheesy Lasagna - October 31, 2018 https://www.milton.k12.wi.us/pro/event_view.cfm?eventid=1591728&memberid=716 Wed, 31 Oct 2018